วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

งานสักยันต์ ของไทย

การสักยันต์ ของคนไทย

ลายงู ได้ทุกแบบ

ลายใยแมลงมุมสไตล์ ฝรั่งเหมาะสักบริเวณ ข้อศอก หรือ หัวเข่า หัวไหล่

สำหรับผู้หญิงคับ เหมาะสักบริเวณ หน้าอกและแผ่นหลัง

ลวดลาย หัวกระโหลด สไตล์ ฝรั่งลายเส้นคับเหมาะเก็บทำเป็นแบบ

ลวดลายแบบญี่ปุ่นรูปปลาคราฟ ใช้สักที่หัวไหล่ ถึงหน้าอก